Het nieuwe Modelreglement 2017

Het nieuwe Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna te noemen: ‘MR 2017’. Het MR 2017 is gebaseerd op het MR 2006 maar bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Het MR 2017...