Breukdeel VvE aanpassen zonder wijziging splitsingsakte?

Breukdeel VvE aanpassen zonder wijziging splitsingsakte?

Kan de VvE de verdeelsleutel voor service en onderhoud wijzigen zonder de splitsingsakte aan te passen? Vraag: “Onze VvE rekent voor het onderhoud en service voor ieder appartement een bedrag gebaseerd op de breukdelen uit de splitsingsakte. Tijdens de...
Brandveiligheid, aansprakelijkheid en de VvE

Brandveiligheid, aansprakelijkheid en de VvE

In de media komen regelmatig berichten van appartementencomplexen waar brand is uitgebroken. Meestal is dit te wijten aan het gedrag van bewoners (in slaap gevallen met een sigaret of een omgevallen kaars na een kerstdiner). Brandveiligheid is een hot-item en er is...
Is een huishoudelijk reglement verplicht

Is een huishoudelijk reglement verplicht

Veel VvE’s hebben in aanvulling op het splitsingsreglement regels opgenomen in een huishoudelijk reglement.Het is echter maar de vraag of alle VvE’s gerechtigd zijn om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Daarnaast dienen VvE’s zich er bewust van te zijn...
Kan een VvE geld lenen?

Kan een VvE geld lenen?

Dit lijkt gelijk een mooie gelegenheid om de al langgewenste verduurzaming van het gebouw aan te pakken. De meerderheid van de VvE-leden is het hier roerend mee eens. Maar hoe moeten deze werkzaamheden betaald worden? Voor veel VvE’s geldt dat er in het...