Bron: www.vvebelang.nl/nieuws/onderhoud-cv-ketel-vve/

Weet u niet wat de conditie van uw rookgasafvoer is? Dan loopt u het risico dat er géén onderhoud meer wordt gepleegd aan uw ketels. De ‘Gasketelwet’, die vorig jaar in werking is getreden, brengt de nodige verantwoordelijkheden voor VvE-bestuurders met zich mee. Uit de vele vragen die bij VvE Belang binnenkomen over dit onderwerp, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is.

Sinds 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven installatie, onderhoud en reparatie uitvoeren aan cv-ketel, geiser, gashaard, gaskachel en rookgasafvoer. Dat is een belangrijk verschil met vroeger: toen hielden onderhoudsbedrijven zich voornamelijk bezig met installatie en onderhoud van ketels. De ‘Gasketelwet’ heeft daarin verandering gebracht. Onderhoudsbedrijven moeten nu garant staan voor de goede werking en veiligheid van het hele systeem: van ketel tot rookgasafvoer. Kan de goede staat van uw rookgasafvoerkanaal niet worden aangetoond? Dan zal de installateur er geen onderhoud aan uitvoeren. Dus loopt u het risico dat uw bewoners straks in de kou zitten. Dan maar een niet gecertificeerd bedrijf (lees: beunhaas?) Dan loopt u een ander risico: een forse boete!

onderhoud cv-ketel vve

Nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheden

Het is belangrijk om te benadrukken dat onderhoudsbedrijven niet nalatig handelen door het onderhoud van installaties te weigeren waarvan de staat onbekend is. Zij zijn gebonden aan de wettelijke vereisten en normen die zijn vastgesteld om de veiligheid en kwaliteit van verwarmingsinstallaties te waarborgen.
Door te eisen dat rookgasafvoerkanalen in een goede conditie zijn, dragen onderhoudsbedrijven bij aan het minimaliseren van de risico’s voor bewoners.

Advies van VvE Belang

Ons advies: Kom nú in actie om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan of bewoners zonder verwarming komen te zitten:

  • Verifieer of uw rookgasafvoerkanalen niet ouder dan 15 jaar zijn.
  • Controleer of rookgasafvoerkanalen zijn opgenomen in uw MJOP.
  • Plan de renovatie van uw rookgasafvoerkanaal tijdig. Het is als VvE vaak lastig om überhaupt al een offerte te krijgen. Daarnaast heb u toestemming nodig van de ALV.