De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 april jl. ingestemd met de noodwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De noodwet maakt het mogelijk dat VvE’s ook gedurende de coronacrisis kunnen blijven functioneren. Hierdoor blijft de continuïteit van VvE’s gewaarborgd.

In de noodwetgeving is opgenomen dat de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening in VvE’s wordt verlengd met een termijn van 6 maanden. Een tweede belangrijk punt dat door de noodwetgeving mogelijk wordt gemaakt is digitaal en/of middels een videoverbinding vergaderen, inclusief het nemen van besluiten. Voorwaarde is onder meer dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. De wet heeft (grotendeels) terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.