Nieuwsberichten overzicht

Eerste Kamer stemt in met noodwetgeving VvE’s

Eerste Kamer stemt in met noodwetgeving VvE’s

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 april jl. ingestemd met de noodwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De noodwet maakt het mogelijk dat VvE’s ook gedurende de coronacrisis kunnen blijven functioneren. Hierdoor blijft de continuïteit van VvE’s...

WOZ-beschikking voor tienduizenden appartementseigenaren te hoog

WOZ-beschikking voor tienduizenden appartementseigenaren te hoog

In de uitzending van het TV-programma Kassa van zaterdag, 15 februari: Tienduizenden appartementseigenaren ontvangen te hoge WOZ-beschikking De WOZ-waarde van naar schatting tienduizenden appartementen wordt structureel te hoog vastgesteld door een taxatiefout van de...

VvE en kerstversiering: hoe regel je het?

VvE en kerstversiering: hoe regel je het?

Rond de feestdagen zijn heel wat huizen feestelijk versierd. Hoe werkt dat als je in een appartementencomplex woont? Mag je bijvoorbeeld kerstverlichting ophangen in de gemeenschappelijke ruimtes? En wie betaalt dat? Wie gaat erover? Je eigen appartement kun je rond...

Breukdeel VvE aanpassen zonder wijziging splitsingsakte?

Breukdeel VvE aanpassen zonder wijziging splitsingsakte?

Kan de VvE de verdeelsleutel voor service en onderhoud wijzigen zonder de splitsingsakte aan te passen? Vraag: "Onze VvE rekent voor het onderhoud en service voor ieder appartement een bedrag gebaseerd op de breukdelen uit de splitsingsakte. Tijdens de Vergadering van...

Brandveiligheid, aansprakelijkheid en de VvE

Brandveiligheid, aansprakelijkheid en de VvE

In de media komen regelmatig berichten van appartementencomplexen waar brand is uitgebroken. Meestal is dit te wijten aan het gedrag van bewoners (in slaap gevallen met een sigaret of een omgevallen kaars na een kerstdiner). Brandveiligheid is een hot-item en er is...

Is een huishoudelijk reglement verplicht

Is een huishoudelijk reglement verplicht

Veel VvE's hebben in aanvulling op het splitsingsreglement regels opgenomen in een huishoudelijk reglement.Het is echter maar de vraag of alle VvE’s gerechtigd zijn om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Daarnaast dienen VvE’s zich er bewust van te zijn dat...

Kan een VvE geld lenen?

Kan een VvE geld lenen?

Dit lijkt gelijk een mooie gelegenheid om de al langgewenste verduurzaming van het gebouw aan te pakken. De meerderheid van de VvE-leden is het hier roerend mee eens. Maar hoe moeten deze werkzaamheden betaald worden? Voor veel VvE's geldt dat er in het reservefonds...

Nieuwbouw en VvE

Nieuwbouw en VvE

Het belang van een goede start van de VvE Een goed begin is het halve werk. De opstart van een nieuwbouw VvE is van wezenlijk belang voor de verdere levensloop van een VvE. Wanneer de splitsingstekening en splitsingsakte op maat zijn gesneden door de notaris voorkomt...

Verplicht sparen voor de VvE

Verplicht sparen voor de VvE

Geld reserveren voor groot onderhoud appartementengebouw. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. Daarom moet vanaf 1 januari 2018 elke VvE jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. De...

Het nieuwe Modelreglement 2017

Het nieuwe Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna te noemen: ‘MR 2017’. Het MR 2017 is gebaseerd op het MR 2006 maar bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Het MR 2017...