De Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij het kopen van een appartement wordt u ook automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars van het desbetreffende appartementencomplex. Voor de wet koopt u namelijk een zogeheten ‘appartementsrecht’, een aandeel van een gebouw en het alleengebruiksrecht van de woning. Hiermee bent u mede-eigenaar van het hele gebouw en heeft u dus ook recht op mede-gebruik van alle gemeenschappelijke gedeeltes van het appartementencomplex. Denk hierbij aan het trappenhuis, de lift, de entree, enzovoort. Bij wet is het verplicht een Vereniging van Eigenaars (VvE) op te richten wanneer er sprake is van meer dan één eigenaar binnen een complex. Dit om de gemeenschappelijke belangen van de individuele eigenaren die appartementsrechten bezitten te kunnen behartigen. 

Taken van een VvE

Een Vereniging van Eigenaars zorgt voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, deelt de gezamenlijke kosten, maar lost ook gezamenlijke problemen op en beheert de administratie en financiën van de VvE. Al deze zaken zijn geregeld in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Een VvE kan er voor kiezen om specifieke leefregels die in en om het gebouw gelden vast te leggen in het huishoudelijk reglement. Denk hierbij aan zaken als de kleur van zonneschermen of een verbod op het plaatsen van goederen in de hal.

De splitsing van een gebouw wordt door een notaris vastgelegd in een splitsingsakte en op splitsingstekeningen. De notaris beschrijft het gebouw nauwkeurig, evenals de gemeenschappelijke delen en de kostenverdeling. In deze akte zijn ook de zogeheten ‘statuten’ van de vereniging opgenomen, zoals de naam waaronder de Vereniging van Eigenaars mag handelen en het bijbehorende reglement. Alle rechten en plichten van een eigenaar staan in de akte van splitsing vermeld.

Waarom VvE beheer?

VvE beheer is een veelomvattende en tijdrovende taak die om de nodigde kennis en expertise vraagt. Uitbesteding van het VvE beheer bespaart tijd, ontzorgt de VvE en professionaliseert het beheer. Professionele beheerders als Flex VvE Beheer verzorgen uw VvE beheer deskundig en onafhankelijk. Tevens wordt de veiligheid van VvE gegevens gewaarborgd en hoeft u zich als VvE geen zorgen te maken over onderlinge conflicten die in de dagelijkse praktijk veel voorkomen. Bovendien worden zaken als groot onderhoud, de financiële administratie en ledenadministratie gestructureerd verzorgd. Flex VvE Beheer biedt u daarnaast online een 24-uurs bereikbaarheidsservice voor het melden van storingen of calamiteiten.