Sinds 1 april 2021 gelden strengere geluidseisen voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Airco’s en warmtepompen dus. Die mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Let op: voor een warmtepomp moet uw gebouw goed geïsoleerd zijn!

Het gaat bij de nieuwe eisen om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen. VvE’s mogen een strengere norm stellen omdat 40 db het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Er is nog een voordeel: fabrikanten zullen meer moeite doen om stillere warmtepompen te ontwikkelen.

Bouwbesluit 2012

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking zal treden. Vaak zal een geluidsmeting op locatie niet nodig zijn omdat u op basis van akoestische berekeningen kunt (laten) nagaan of de installatie voldoet aan de geluidseis.

Daarbij kunt u (of kan de installateur) gebruik maken van een rekentool en de daarbij behorende handleiding.

De geluidseisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (zoals die uit de fabriek komt), want die voldoet niet aan de eis van 40 dB. De eisen gelden voor de installatie bij de woning. Dat betekent dat de warmtepomp of airco op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moet worden afgeschermd.

Tip: laat een gebruiksverklaring opstellen

Voor het plaatsen van een airco of warmtepomp hebt u meestal toestemming nodig van de vergadering van eigenaars (van de VvE) dus. De vergadering kan daaraan ook voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid en onderhoud.

Bron: https://www.vvebelang.nl/nieuws/strengere-eisen-warmtepompen/