Administratief VvE beheer

Administratief VvE beheer behelst de organisatie van de Vereniging van Eigenaars en wordt met recht ook wel ‘het kloppende hart’ van de VvE genoemd. Het administratief beheer omvat onder andere het bijhouden van de VvE ledenadministratie en het verzorgen van alle algemene VvE correspondentie naar leden van de VvE. Hierbij kunt u denken aan het informeren van leden over gepland onderhoud, het informeren van nieuwe leden over de VvE en het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars. Ook de organisatie van de Vergadering van Eigenaars en het verzorgen van de notulen hiervan behoort tot het takenpakket.

Laat conflicten niet de ondergang van uw VvE worden

Administratief beheer is een omvangrijk takenpakket dat veel aandacht vraagt, aandacht waar eigenaars niet altijd voldoende tijd voor hebben. Uitbesteding van het administratief VvE Beheer zorgt in de meeste gevallen dan ook voor een duidelijk merkbare kwaliteitsverbetering. Daarnaast voorkomt uitbesteding dat bij onenigheid tussen eigenaars onderling, het optimaal functioneren van de VvE in het geding komt. Conflicten blijken in de praktijk immers de belangrijkste oorzaak voor het niet goed functioneren van een Vereniging van Eigenaars.

Het inschakelen van Flex VvE Beheer leidt tot een goed gestructureerde Vereniging van Eigenaars. Wij verzorgen het gehele beheer van de Vereniging van Eigenaars tot in de puntjes en staan garant voor gedegen beheer. Zo houden wij u op de hoogte van lopende zaken en kunt u voor vragen te allen tijde terecht bij uw vaste beheerder.
 

Het administratief VvE beheer van Flex VvE Beheer bestaat onder andere uit:

  • Het organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars
  • Het actualiseren en bijhouden van de VvE ledenadministratie
  • Het verzorgen van alle mogelijke VvE correspondentie
  • Samenstellen van de agenda van de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars
  • Digitaal toesturen van alle vergaderstukken en bijlagen
  • Verzorgen van een online VvE Portaal met daarop alle belangrijke informatie van de VvE
  • Bij verkoop van een appartement informeren van de notaris en de nieuwe eigenaar
  • Maken van de afrekening bij overdracht van een appartement