Betrouwbaar financieel VvE beheer

Financieel VvE beheer dient gedegen en betrouwbaar te gebeuren waarbij er vertrouwelijk en zorgvuldig met de financiële middelen van de VvE dient omgegaan te worden. Als belanghebbende in uw VvE wilt u niet onnodig financieel risico lopen of voor vervelende verrassingen komen te staan. Flex VvE Beheer heeft de kennis en expertise om het gehele financieel beheer van de VvE uit handen te nemen; van het jaarlijks opstellen van de jaarrekening en het accorderen van alle facturen, tot het verrichten van betalingen en het beheren van de reserves. Flex VvE Beheer staat voor betrouwbaar en gedegen financieel beheer en waarborgt op een transparante wijze de financiële continuïteit van uw VvE.

Financiële continuïteit gewaarborgd

Er wordt door Flex VvE Beheer veel aandacht besteedt aan het (financiële) beheer van een VvE. De bankrekening van een VvE staat altijd op naam van de Vereniging van Eigenaars zelf en nooit op naam van Flex VvE Beheer. Hierdoor blijft de VvE volledig onafhankelijk van de financiele situatie van Flex VvE Beheer. De VvE is en blijft eigenaar van alle bank- en spaartegoeden.

In de grootboekadministratie verwerkt Flex VvE Beheer continue alle uitgaven en inkomsten, deze is dan ook te allen tijde actueel en online voor de eigenaren te bekijken. Alvorens de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars plaatsvindt worden alle jaarstukken opgesteld, zoals de balans en exploitatierekening. Uiteraard behoort het opstellen van de jaarbegroting en het tijdig signaleren van eventuele overschrijdingen ook tot het takenpakket. Facturen die de VvE binnen krijgt worden gecontroleerd, geaccordeerd door de Penningmeester en daarna pas betaald. De bankrekening wordt dagelijks uitgelezen, de afrekeningen en stookkosten worden opgesteld (indien van toepassing) en er wordt een streng incassobeleid gevoerd. Kortom, u kunt het financieel VvE beheer met een gerust hart aan Flex VvE Beheer over laten. Wij nemen het gehele financiële beheer uit handen en doen dit op transparante en gedegen wijze.
 

Financieel VvE beheer van Flex VvE Beheer bestaat onder andere uit:

  • Het incasseren en administreren van de maandelijkse voorschotbijdrage
  • Het namens de verenging betalen van de gemeenschappelijke kosten
  • Het beheren van de op naam van de VvE gestelde bankrekeningen
  • Het jaarlijks inzage verstrekken in de financiële administratie en de toelichting hierop
  • Het opmaken en versturen van het exploitatieoverzicht, de balans over het afgelopen boekjaar en inzage in de debiteurenstatus
  • Het opmaken van een conceptbegroting op basis van de splitsingsakte en de daarbij behorende maandelijkse voorschotbijdrage
  • Opstellen van afrekeningen en stookkosten (indien van toepassing)
  • Financieel afwikkelen van de overdracht van een appartement