Waarschijnlijk krijgt u als VvE-bestuurder veel vragen over het prijsplafond. Liever gezegd: u krijgt de vraag waarom dat prijsplafond niet geldt voor uw leden. Zeker als u een complex beheert met een collectief verwarmingssysteem, zoals blokverwarming. VvE Belang is al sinds Prinsjesdag bezig om die oneerlijkheid in de regeling op te lossen. Hieronder: de stand van zaken.

In de Troonrede kondigde de koning het Tariefplafond voor energieprijzen aan. Huishoudens zouden voor een groot deel worden gecompenseerd voor de fors gestegen energiekosten. Dat ‘prijsplafond’ zou pas op 1 januari 2023 ingaan, want het was allemaal erg ingewikkeld. De overbruggingsregeling, waarbij elk huishouden 190 euro per maand krijgt, moest helpen. Maar wat bleek: huishoudens in VvE’s met een collectief verwarmingssysteem, zoals blokverwarming, vallen niet onder het prijsplafond 2023 en VvE’s met een collectieve elektriciteitsmeter waarover het privégebruik wordt gemeten vallen niet onder de Overbruggingsregeling. Één aansluiting = één huishouden, denkt de overheid. Maar bij VvE’s klopt dat natuurlijk niet.

Collectief systeem valt buiten de boot

Alle collectieve systemen, of het nu om gas en/of elektriciteit gaat, vallen buiten de boot. In de wandelgangen worden die collectieve systemen ‘blokverwarmingsituaties’ genoemd. Die vlag dekt maar zeer gedeeltelijk de lading. Een collectieve gasmeter hoeft geen blokverwarming te betekenen. Er zijn ook gebouwen, vaak met Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die een collectieve elektriciteitsmeter hebben, waarover het privéverbruik van de woningen loopt. Vaak wordt dan via tussenmeters, die niet van het energiebedrijf zijn, het verbruik gemeten. Dat is bij blokverwarming ook vaak het geval.

Uitvoerder: het energiebedrijf

Voor 2022 werd bedacht dat alle huishoudens 190 euro in november en december zouden krijgen. De energiebedrijven moesten deze regeling uitvoeren, maar ook het prijsplafond. Probleem: alleen energiebedrijven met een ACM-vergunning mogen dat doen. Wie een energieleverancier zonder die vergunning heeft, kan fluiten naar het geld. Dit jaar én volgend jaar.

VvE Belang voert actie

Direct na Prinsjesdag had Rob Jetten een brief op zijn bureau waarin VvE Belang uitlegde waarom deze regeling uiterst onrechtvaardig is. Het resultaat was zoals verwacht: nul.
Samen met VGM NL, een brancheorganisatie van de VvE-beheerders en andere brancheorganisaties is een offensief op touw gezet om de minister en zijn ambtenaren te overtuigen van de oneerlijkheid van de regeling. Het gaat immers in totaal om ruim één miljoen huishoudens.

We voerden gesprekken met ambtenaren en Tweede Kamerleden om hen te overtuigen. Kortom: alle middelen werden ingezet. We bestookten de media met de boodschap dat honderdduizenden huishoudens dreigden te worden gedupeerd.

Nog meer onrechtvaardigheid

Minister Jetten schreef op 7 november aan de Tweede Kamer dat voor deze groep huishoudens niets kan worden gedaan. Tweede Kamerleden vonden het ook niet nodig om een motie in te dienen met de eis een adequate regeling te treffen voor deze vergeten groep, die bovendien als ‘gecompliceerd’ wordt bestempeld.
Energiebedrijven laten het ook afweten: zij vinden het allemaal veel te lastig.
En dat terwijl mensen met een vast contract, die profiteren van prijzen uit 2020 of 2021, wél gecompenseerd worden. Voor tarieven die ze niet betalen. En mensen die een tweede huis hebben (bijvoorbeeld een vakantiewoning) krijgen de compensatie zelfs twee keer.

We gaan door!

Natuurlijk laat VvE Belang het er niet bij zitten. We hebben al een aantal keren onze stem laten horen in de media, en daar gaan we mee door.
We zetten nu in op een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin zullen we aangeven dat we desnoods naar de rechter stappen als de regeling niet zó wordt aangepast dat ook alle huishoudens in complexen met een collectieve installatie ervan kunnen profiteren. Want dit is geen zaak waarvoor je kunt zeggen: “Foutje; bedankt!”

Bron: www.vvebelang.nl/nieuws/prijsplafond-blokverwarming/