Op 19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna te noemen: ‘MR 2017’. Het MR 2017 is gebaseerd op het MR 2006 maar bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Het MR 2017 is bovendien afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren VvE’s die op 1 januari in werking is getreden.

De inschrijving van het MR 2017 heeft geen gevolgen voor de bestaande splitsingen. Het MR 2017 komt namelijk niet in de plaats van de eerdere modelreglementen, maar zal bestaan naast het MR 1973, het MR 1983, het MR 1992 en het MR 2006. Bij nieuwe splitsingen (zowel van nieuwbouw als van bestaande gebouwen) kan het MR 2017 van toepassing worden verklaard. Ook bij een wijziging van de splitsingsakte is een overstap naar het MR 2017 mogelijk.