Het belang van een goede start van de VvE

Een goed begin is het halve werk. De opstart van een nieuwbouw VvE is van wezenlijk belang voor de verdere levensloop van een VvE. Wanneer de splitsingstekening en splitsingsakte op maat zijn gesneden door de notaris voorkomt dit in een later stadium een hoop gedoe. Een heldere, praktische akte met een betrouwbaar richtbedrag voor de VvE-bijdrage helpt makelaars bij de verkoop en levert veel profijt op voor de toekomstige eigenaren. Het adviseren van de notaris in samenspraak met de projectontwikkelaar is één van de kwaliteiten van Flex VvE Beheer.

Steeds vaker zijn wij al bij de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten betrokken. Dat hebben wij ook het liefst. Want straks staat dat gebouw er, maar dan? Met onze kennis en ervaring zien we erop toe dat de splitsingsakte praktisch is en kijken we goed of het complex wel handig te onderhouden is. Waar mogelijk doen we aanbevelingen over het optimaliseren van het ontwerp. Is bijvoorbeeld de ruimte op het dak wel toebedeeld voor toekomstige installaties? Hoe worden de energiekosten voor de parkeergarage verdeeld? Hoe worden de kosten van de lift verdeeld? Er zijn zoveel details om op te letten en het vergt veel ervaring om die juridisch goed vast te leggen, dat een deskundige blik eigenlijk onmisbaar is.

Samen met de ontwikkelaars, notarissen en makelaars zorgen we voor een praktische en beheerbare splitsingsakte en -reglement. Het is zaak vooraf alles goed te regelen om verrassingen, discussies en rechtszaken achteraf te voorkomen. Want als een splitsingsakte eenmaal is opgesteld, kost het grote moeite om die te wijzigen.

Begroting, vragen over de VvE en de eerste ledenvergadering

De kopers van appartementen of bedrijfsunits worden automatisch lid van de VvE. Nadat de splitsingsakte bij de notaris is gepasseerd is de VvE een feit. Juist in deze fase leven er vaak veel vragen bij de kopers. Deze vragen beantwoorden wij het liefst al in een vroeg stadium. Er is dan duidelijkheid en de leden van de VvE verkrijgen zo al vel informatie en duidelijkheid.

Daarnaast stellen wij als professionele VvE beheerder een begroting op van waaruit de eerst bijdrage voor de VvE wordt voorgesteld. Dit doen wij onder meer op basis van de technische gegevens van het gebouw. Zo weten kopers al in een vroeg stadium wat de maandelijkse VvE bijdrage zal worden. Natuurlijk dient de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren deze bijdrage nog wel vast te stellen.

De eerste ledenvergadering van de VvE, het moment waar de VvE feitelijk geactiveerd wordt, wordt vaak enkele maanden voor de feitelijke oplevering van de appartementen/bedrijfsruimtes gehouden. Ook deze ledenvergadering wordt door ons voorbereid en georganiseerd. Natuurlijk doen wij alles ter voorbereiding van de nieuwbouw VvE in overleg met de ontwikkelaar, aannemer en later het bestuur en de leden van de VvE.

Na de eerste ledenvergadering voeren wij als beheerder in samenspraak met het gekozen bestuur en de gekozen commissies de besluiten uit welke de eerste ledenvergadering heeft genomen. Het opvragen van offertes voor onderhoudscontracten, verzekeringen etc.

Tijdens en na oplevering

Is het gebouw klaar, dan kunnen we bij de oplevering de algemene ruimten inspecteren. Om de oplevering  soepel te laten verlopen is het belangrijk dat het proces van opleveren goed wordt begeleid. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij hier mede zorg voor dragen.

Als professionele VvE beheerder hebben wij jarenlange ervaring met de begeleiding van de opstart van de nieuwbouw VvE. Hierbij houden wij de verschillende belangen goed in het oog en proberen we door onze rol de processen soepel te laten verlopen.

Vragen opstart nieuwbouw VvE

Alles op een professionele, vriendelijk en persoonlijke wijze. Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.